Vi bygger en hållbar framtid

The Natural Building Company

The Natural Building Company Oy är ett design- och byggföretag som grundades år 2008 med det huvudsakliga målet att sprida information om naturenliga byggmaterial och göra dem tillgängliga för vem som helst att bygga med. Företaget startades av två arkitekter, en diplomingenjör och två byggare, alla med en passion för naturenlig design och naturenligt bygge.

Företaget har vuxit betydligt sedan starten, men dess mål är fortfarande detsamma. Det är vår önskan att alla ska ha rätten och valmöjligheten att bygga med naturenliga material och bo och jobba i friskare byggnader.

Idag är detta mer möjligt än förut.

Vi har en kombinerad sakkunskap både av restaurering och nybygge, design och forskning som överspänner flera årtionden. Vi är engagerade i flera testprojekt med målsättningen att öka folks tilltro till både traditionella och nya, innovativa naturenliga byggmaterial.

Vi jobbar med trä, lera, kalk, halm och mera. Vi har samlat en bred databas över naturenliga material, som vi sökt upp, forskat i och till och med varit med om att skapa under årens lopp. Våra nya koncept för hem, bostadsområden, skolor och våningshus finns tillgängliga för dig att bekanta dig med på denna webbplats.

Du är välkommen till vår nya webbplats, vi hoppas att du ska hitta inspiration här att designa och bygga ditt drömhus. Du får gärna kontakta oss med frågor och idéer. Vi delar gärna med oss med dig av vår sakkunskap och är öppna för att lära oss av dina idéer.

Önskar dig mycket glädje av webbplatsen!

Paul Lynch, Manager.

 

The Natural Building Company Oy

Ruukintie 7, 10330 Billnäs
+358 40 081 1787
info(at)naturalbuilding.fi

© naturalbuilding.fi 2022. Our Privacy Policy. Web design: Oladesign Oy