Friskare byggnader

Vi använder bland annat trä, lera, kalk och halm som byggmaterial.

 

Friskare byggnader

Vi har samlat en omfattande databas över naturenliga byggmaterial, som vi under årens lopp har sökt upp, undersökt och till och med varit med om att skapa.

 

Friskare byggnader

Vi önskar att alla ska ha både rätt till och möjlighet att välja naturenliga byggmaterial och att få bo och jobba i friskare byggnader.

 

Bättre livskvalitet

Genom att använda trygga och naturenliga byggmaterial

 

Bättre livskvalitet

förbättrar vi inomhusluften och akustiken och slår vakt om

 

Bättre livskvalitet

din och din familjs hälsa.

 

Vi bygger en hållbar framtid

Energieffektiva, koldioxidnegativa byggnader.

 

Vi bygger en hållbar framtid

Vi kollar upp livscykelbedömningen (LCA) på alla de material vi använder.

 

Vi bygger en hållbar framtid

Vi vill säkerställa att då en byggnad når slutet på sin livscykel, återgår byggmaterialen till naturen utan att skada den.

 

Ett naturenligt alternativ

För ditt restaurerings- eller renoveringsprojekt

 

Ett naturenligt alternativ

För badrum och våta utrymmen,

 

Ett naturenligt alternativ

För kontor, lägenhet eller hem.

 

Ett naturenligt alternativ

Hjälper att förbättra inomhusluftkvaliteten och gör ditt boende och arbetsutrymmen hälsosammare.

The Natural Building Company Oy är ett design- och byggföretag som grundades år 2008 med det huvudsakliga målet att sprida information om naturenliga byggmaterial och göra dem tillgängliga för vem som helst att bygga med. Företaget startades av två arkitekter, en diplomingenjör och två byggare, alla med en passion för naturenlig design och naturenligt bygge. Företaget har vuxit betydligt sedan starten, men dess mål är fortfarande detsamma. Det är vår önskan att alla ska ha rätten och valmöjligheten att bygga med naturenliga material och bo och jobba i friskare byggnader. Idag är detta mer möjligt än förut. Läs mer

Arkitektur, planering & konsultering

Natural Design Company svarar för planeringen vid våra byggnadsobjekt.

Nybygge

Vi bygger både enskilda egnahemshus och större helheter, så som bostadsområden, pensionärshem, skolor och höghus med omsorg.

Restaurering /Renovering

Vi reparerar och restaurerar gamla byggnader med naturenliga material.

Material

Ler- och kalkrappning
Tadelakt & Gekolakt.
Trygga och friska byggnadsmaterial

Ecococon

Högkvalitativa halmelement direkt från fabriken till byggarbetsplatsen.

 

Naturenliga husmodeller

I och med den ökande efterfrågan på friska byggnader, har vi designat en enkel husmodell, som är ett hållbart, naturenligt och ekologiskt alternativ till vanliga pakethus. Vår utgångspunkt har varit att skapa en husmodell, som är möjligast hälsosam och trygg både för invånarana och miljön.

Vanliga frågor

Utgör möss, råttor och insekter en risk för halmbyggnader?

Oberoende av vilket material en byggnad är byggt i, är dessa småkryp ett problem. De är helt enkelt svåra att hålla utanför våra hem. Gnagare och insekter behöver ett ställe att bygga bo på. När man bygger med halm är det därför viktigt att se till att halmbalarna är välpressade (mellan 80 och 120 kg/m3), väl komprimerade på varandra och att rappningen görs ordentligt. När man bygger med halm är det viktigt att få goda råd av en professionell halmbyggare för att undvika problem i framtiden.
Hus som är byggda med EcoCocon-halmelement har mindre problem med små inkräktare, eftersom elementen är så tätt monterade när huset står klart, att det inte finns något utrymme för djuren att bo i.

Är ett naturenligt hem dyrare att bygga?

Nej, det är det inte, även om man ofta hör det påstås. Vi är stolta över att kunna berätta att våra typhus är i samma prisklass som vilket som helst husbygge med samma energiklass. Detta är också ett av vårt företags huvudsakliga målsättningar. Naturligtvis beror priset på vilket som helst hus på de material kunden väljer för sitt hem.

Hur är det med fukt i halmväggar?

Alla naturenliga material har en förmåga att ta upp fukt och distribuera den naturligt i väggstrukturen. Detta gäller även träfiberisolering, till exempel cellulosa, träfiberull, naturliga träväggar, halm, sten, etc. Kombinationen av halm och lera har också denna upptagningsförmåga med den tillagda fördelen att lera reglerar luftfuktigheten i rummet eller väggen. Se testresultat från våra EcoCocon-husbyggen i Finland här: länk.

Hur brandsäkra är halmbyggnader?

Se våra testcertifikat för brandsäkerhet i Certifikat-delen, både för halmbalsstrukturer och EcoCocon-halmelement. Strukturerna är väldigt brandsäkra. Alla halmbyggnader är rappade med lera, vilket som vi vet är enormt brandsäkert. När den byggs professionellt är halmen så komprimerad (80-120 kg/m3) att det finns väldigt lite utrymme för syre i strukturen. Utan syre kan eld inte spridas.

Hur hållbara är halmbyggnader?

De äldsta kända halmbyggnaderna som fortfarande är i användning finns i Nebraska, USA (150 år gammal) och i Montargis utanför Paris i Frankrike (100 år gammal). Den äldsta halmbygganden i Finland är cirka 20-25 år gammal. Elementhalmbyggnader har byggts i 15 års tid. EcoCocon-halmelement har en garanti på 50 år.
EcoCocon-husen har en så hög kvalitet att vi och många av våra europeiska kolleger känner oss trygga att ge dem en 100 års garanti.

Kan ni förklara vad passivhus är?

Det finns en hel del missförstånd om passivhusstandarden.
Klicka här för en enkel förklaring av passivhus.

The Natural Building Company Oy

Ruukintie 7, 10330 Billnäs
+358 40 081 1787
info(at)naturalbuilding.fi

© naturalbuilding.fi 2022. Our Privacy Policy. Web design: Oladesign Oy