Kestävä arkkitehtuuri luo tarkoituksen-mukaista ja yksilöllistä asumista

Luonnonmukainen arkkitehtuuri tähtää sekä esteettisesti, että teknisesti kestäviin ja ympäristöämme kunnioittaviin ratkaisuihin, missä meidän on turvallista ja terveellistä elää. Haluan tuntea mielihyvää siitä mitä suunnittelen. Haluan että työni ovat mahdollisimman hyvin harmoniassa ympäristön kanssa. Tavoitteeni ytimenä on tunne vastuusta; siitä mitä uutta tuotan ympäristöömme ja millä tavalla, sekä millä tavalla rakennus tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa meihin kaikkiin. Töissäni pyrin tuomaan esille persoonallisen kädenjäljen, luovuuden ja elämän kunnioituksen.

Ekoarkkitehti Kati Juola-Alanen

Kustannukset

Fiksuilla valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla laatu voidaan saavuttaa kohtuullisin kustannuksin. Karsitaan pois hukkaneliöt ja keskitytään yksilöllisiin tarpeisiin, jolloin rakennus palvelee käyttäjäänsä. Kun arkkitehtuurissa pyritään rakennuksen pitkäikäisyyteen, sijoituksen arvo pysyy sukupolvelta toiselle. Hyvällä arkkitehtuurilla voidaan minimoida ostolämmityksen tarve.

Ympäristö

Suunnittelijan vastuuseen kuuluu ihmisen ja luonnon välisen suhteen ymmärtäminen, sekä miten ympäristön muokkaaminen häiritsisi luonnon tasapainoa mahdollisimman vähän. Ympäristömme omat elementit kuten auringonvalo, lämpö, tuulet, maastonmuodot ja kasvillisuus voidaan valjastaa edesauttamaan rakennuksen tervettä rakennusfysikaalista toimintaa.

Kestävyys

Luonnon taspainoa ja rakennuksen käyttäjän terveyttä vaalitaan valitsemalla luonnollisia materiaaleja ilman kemikaaleja. Hengittävät ja kuivumiskykyiset rakenteet ovat luonnostaan vikasietoisia ja pitkäikäisiä. Elinkaareltaan pitkäikäinen rakennus on suunniteltava helposti korjattavaksi. Tulevaisuuden korjaustarpeita helpotetaan sekä minimoidaan riskitekijät esim. vesiputkien sijoittelua keskittämällä.

Katin arkkitehtuuri referenssejä

Mikaelskolanin uuden teollisuuskeittiön arkkitehtuuri

Rakennuksen suunnittelu

Tammisaareen suunniteltiin 140 keittiörakennus suojellun navetan yhteyteen. Arkkitehtuurissa huomioitiin historiallisesti suojellun alueen arvot ja lähiruokakeittiön erityistarpeet.
Lue lisää >

Villa Aaria – Arkkitehdin oma koti metsän huomassa

Rakennuksen suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtia olivat puulämmitys, passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä rauhallinen etelärinnetontti metsän huomassa.
Lue lisää >

Rakennuksen suunnittelu

Vanhaan 1800-luvun luhtiaittaan suunniteltiin sauna ja pieni tupa. Rakennusta nostettiin hieman, muuten ilme pyrittiin pitämään alkuperäisenä.
Lue lisää >

Kati Juola-Alanen

Ota yhteyttä:

Kati Juola-Alanen
Eko-Arkkitehti
(suomi / english)
+358 40 416 4842
kati(at)naturalbuilding.fi

The Natural Building Company Oy

Ruukintie 7, 10330 Billnäs

+358 40 081 1787

info(at)naturalbuilding.fi

Nyhedsbrev >

Login >